kinderen  onderwijs  overig 
Alles!
Alles op het gebied van taal/lezen, rekenen en algemene ontwikkeling.
Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Kennisnet
Stichting Kennisnet is de publieke ict-ondersteuningsorganisatie van, voor en door het onderwijs
Ministerie van onderwijs en wetenschappen
Nederlandse Daltonvereniging
Voortgezet Onderwijs
Inmiddels zijn de open dagen van de VO-scholen alweer begonnen. Een spannende tijd voor veel leerlingen van groep 8. De VO Gids kan u helpen bij het maken van de schoolkeuze.